FRÅN PROJEKTERING TILL FÄRDIG ENTREPRENAD

 

Vi utför kompletta marktjänster, allt ifrån projektering till sista pusselbiten med inriktning på infrastruktur

och industribyggnationer. Vi utför även finplanering på offentliga platser och bostadsområden.

 

Våra kunder är återkommande stora bygg- och fastighetsbolag , stat och kommun samt även

större engångskunder. Vi verkar i storGöteborg med en radie av ca 10 mil.

 

Egen mätavdelning:

Våra duktiga mättekniker hjälper till med utsättning och uppmätning/kartering av mark och anläggningsprojekt.

 

Projektering :

Vår mångåriga erfarenhet har gett oss kunskapen att effektivt rita upp/projektera eller designa projektet i

 AutoCAD ,  2D eller 3D-design. Vi projekterar effektivt det som behövs för att utföra kompletta

markentreprenader.

 

 Vi är ca 25 anställda och äger vår egen maskinpark som består av ca 20 enheter - grävmaskiner från 5-40 ton.

 

Asfalttjänst Hisingen AB • Orrekulla Industrigata 29 • 425 36 Hisings Kärra

Telefon 031 – 57 24 00 • Fax 031 – 57 24 01